Centre de Documentació Armand de Fluvià

El Centre LGTBI de Barcelona acull el Centre de Documentació Armand de Fluvià, mitjançant un Conveni de Cessió en Comodat a l’equipament per part del Casal Lambda.

El fons del Centre aplega una àmplia col·lecció documental (biblioteca, hemeroteca, videoteca i arxiu històric) relacionada amb el fet homosexual i altres temàtiques vinculades a la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

El Centre de Documentació disposa d’una sala de consulta a l’abast de l’àmbit estudiantil, investigador o professional per tal de:

  • Recopilar documentació de temàtica LGTBI que pugui ser d’interès prioritari per a joves gais, lesbianes i transexuals, tot posant-la a disposició de la ciutadania.
  • Establir contacte i fer possible la col·laboració entre particulars, entitats i iniciatives ciutadanes que treballen per la normalització dels diversos aspectes de la vida de les persones LGTBI
  • Desenvolupar publicacions i materials per a la formació de professionals i la sensibilització de la societat sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere.
  • Promoure i facilitar l’estudi i la recerca històrica sobre la lluita pels drets de les persones LGTBI a la ciutat de Barcelona i a la resta del món.


Horari de consulta i préstec: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16 a 20 h (cal aportar DNI o document acreditatiu)