Centre de Documentació Armand de Fluvià

El Centre LGTBI de Barcelona acull el Centre de Documentació Armand de Fluvià, mitjançant un Conveni de Cessió en Comodat al l’equipament.

El fons del Centre aplega una àmplia col·lecció documental (biblioteca, hemeroteca, videoteca i arxiu històric) relacionada amb el fet homosexual i altres temàtiques vinculades a la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

El Centre de Documentació disposa d’una sala de consulta a l’abast de l’àmbit estudiantil, investigador o professional per tal de:

  • Recopilar documentació de temàtica LGTBI que pugui ser d’interès prioritari per a joves gais, lesbianes i transexuals, tot posant-la a disposició de la ciutadania.
  • Establir contacte i fer possible la col·laboració entre particulars, entitats i iniciatives ciutadanes que treballen per la normalització dels diversos aspectes de la vida de les persones LGTBI
  • Desenvolupar publicacions i materials per a la formació de professionals i la sensibilització de la societat sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere.
  • Promoure i facilitar l’estudi i la recerca històrica sobre la lluita pels drets de les persones LGTBI a la ciutat de Barcelona i a la resta del món.


Horari de consulta i préstec: de dilluns a divendres de 16 a 20 h (cal aportar DNI o document acreditatiu)