Objectius

El Centre LGTBI de Barcelona és l’equipament de referència en temàtica LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals).

La comunitat LGTBI i la resta de la ciutadania disposen d’un equipament públic transversal des d’on s’ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les entitats i les diverses administracions.

A més, el Centre desenvolupa un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la societat, i que complementa les activitats que promouen les diverses entitats que fan ús d’aquest equipament de manera permanent o puntual.

El Centre LGTBI de Barcelona esdevé, així, un punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere.

El Centre treballa per la defensa dels drets LGTBI donant resposta als preceptes de la Llei 11/2014, al Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 i altres normes relatives a la lluita contra la discriminació de les persones LGTBI.