Equip

El Centre LGTBI de Barcelona compta amb un equip multidisciplinari per fer possible una atenció integral de les persones usuàries.

A banda de les persones responsables de la gestió de l’equipament, la plantilla està formada per professionals de l’àmbit de la psicologia, la salut, el dret, el treball social i la mediació comunitària, entre altres perfils.

A més, es compta el bagatge i l’experiència de les entitats residents al Centre LGTBI, moltes de les quals disposen de serveis especialitzats en els seus respectius àmbits d’actuació.