Els serveis d’atenció del Centre LGTBI registren un 20% més de demandes durant el 2020

18/02/2021 - 11:18

LGTBI. L’aïllament social provocat per la pandèmia i els problemes de convivència en l’àmbit familiar fan que es quadrupliquin els casos de menors d’edat.

La pandèmia i, especialment, el confinament han marcat l’activitat del Centre LGTBI durant el 2020. S’ha produït un augment tant del nombre de demandes (+20%) com de les persones ateses (+14%). A més, l’aïllament social provocat per la pandèmia i els problemes de convivència en l’àmbit familiar han fet que es quadrupliquin els casos de menors d’edat. També se n’han notat els efectes en les peticions d’ajut per cobrir necessitats bàsiques, que han augmentat un 126% en un any. El centre, que va estar tancat entre el 14 de març i el 14 de juny, va posar en marxa un dispositiu telèmàtic d’atenció en coordinació amb les entitats i els serveis socials de l’Ajuntament. De fet, el 21% dels casos es van produir durant els mesos de tancament del centre.

Perfil de persones ateses

De les 353 persones que han estat ateses al Centre LGTBI durant el 2020, el grup d’edat majoritari ha estat, per segon any, el de 31 a 40 anys, que ha suposat el 27% de les atencions, mentre que els més grans de 65 anys suposen només l’1% del total.

Però, comparant les dades amb el 2019, destaca el nombre de casos de menors d’edat, que, tot i ser només el 8% del total, s’han multiplicat pràcticament per quatre. Aquest creixement exponencial s’explica per l’augment de les necessitats d’acompanyament i socialització durant el confinament, una etapa en què moltes persones joves LGTBI han hagut de viure sense la seva xarxa de suport habitual i en un entorn que, en alguns casos, pot resultar hostil.

Si es tenen en compte les dades segons la identitat de gènere, destaca l’increment d‘atencions a homes trans, que s’ha duplicat en un any, i a dones trans, que, tot i mantenir-se estable en les dades interanuals, durant el confinament es va duplicar; això posa de manifest les vulnerabilitats que ha registrat aquest col·lectiu durant els mesos més durs de la pandèmia. Pel que fa als homes cis, l’increment ha estat del 23%, mentre que les dones cis han patit una davallada del 12%.

Tipus de demandes

Durant el 2020 s’han presentat 405 demandes, un 20% més que l’any anterior. I aquí destaca l‘increment del 126% de les peticions d’ajut per cobrir necessitats bàsiques. Del total de peticions d’aquesta categoria, el 60% van tenir relació amb les necessitats de manutenció, i el 40% restant eren sobre habitatge. La resta de demandes que més s’han incrementat són l‘orientació jurídica (s’ha multiplicat per 6), l’atenció psicològica (s’ha duplicat), així com les consultes sobre estrangeria i asil (que s’han atès en coordinació amb el SAIER i altres entitats especialitzades).

Durant el 2020 també s’han atès 20 casos d’LGTBI-fòbia. En la meitat s’ha treballat conjuntament amb l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament (OND). La resta han tingut altres abordatges, com la derivació al Servei d’Orientació Jurídica del Centre LGTBI.

De fet, els serveis especialitzats del centre (orientació jurídica, atenció psicològica i atenció a persones trans) han atès un total de 306 casos. Això suposa que 8 de cada 10 de les persones que fan servir el Servei d’Acollida tenen continuïtat a l’equipament i reben una atenció que s’allarga en el temps. És una proporció similar a la del 2019.

Més coordinació amb els serveis municipals

Des del mes de maig, el Centre LGTBI, l’OND i l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) treballen de manera conjunta i coordinada per reforçar la protecció de les persones i coordinar l’atenció dels casos. I des de fa poc temps s’hi ha afegit el Centre d’Urgències i Emergències Mèdiques per poder atendre les víctimes d’LGTBI-fòbia amb caràcter d’urgència i fora de l’horari de funcionament de la resta de serveis.

Durant tot el 2020, el Centre LGTBI ha realitzat 58 coordinacions amb els centres de Serveis Socials de l’Ajuntament. La meitat d’aquestes gestions s’han fet durant el confinament.

Més abast de les activitats gràcies a les propostes telemàtiques

El Centre LGTBI ha incrementat l’oferta d’actes, amb un total de 106 activitats, un 68% més que el primer any de funcionament. L’ús de les noves tecnologies també ha permès ampliar-ne l’abast. Així, la xifra total de persones que han seguit les propostes organitzades pel centre (conferències, xerrades, cinema, exposicions…) ha estat de 29.506, 8.941 més que en l’exercici anterior.

Per contra, els actes organitzats per entitats residents i altres associacions usuàries han patit una davallada del 25% per la dificultat de mantenir el component social i relacional propi de la seva programació.