Sabies que Barcelona és la ciutat d'Europa amb més densitat de vehicles?

22/09/2016 - 08:00 h

Qualitat de l'Aire. Descobriu algunes dades que et sorprendran sobre el trànsit i la pol·lució a Barcelona.

No és un rècord agradable, però la ciutat de Barcelona ostenta la xifra de gairebé 6.000 cotxes circulant per km2, el doble que Madrid ciutat i més del triple que Londres, a tall d’exemples.

I aquesta és només una de les dades principals sobre contaminació atmosfèrica de Barcelona.

L’altre és que la pol·lució causa 3.500 morts prematures anuals, i també 1.800 hospitalitzacions per raons cardiorespiratòries, 5.100 casos de bronquitis en adults, 31.100 en nens i 54.000 atacs d’asma en nens i adults.

O que 1 de cada 3 desplaçaments a la ciutat es fa en vehicle privat a motor, que més de la meitat dels cotxes només porten un sol ocupant, o que l’hora punta en què es desplacen aquests vehicles contaminants és per la tarda, sovint quan molts ciutadans i ciutadanes surten al carrer per practicar esport a l’aire lliure.

Consulteu més dades com aquestes al web de Qualitat de l’Aire, on hi trobareu tot tipus d’informacions sobre la contaminació atmosfèrica a Barcelona i què podeu fer per disminuir-la.