Clics de Famobil a la gespa

Activitats del bloc temàtic 4

Cara d'ET l'extraterrestre

Activitat 1

Una experiència de cura

Brainstorming i debat entorn el concepte de cura, la relació que hi tenen els homes, i vivència d'una experiència de cura.

Descarrega l'activitat

Silueta d'un home amb el cel taronja

Activitat 2

Tasques realitzades, taques visibles

S'aborda la invisibilitat de les tasques domèstiques i de cura a través d'una representació simbòlica de la sobrecàrrega de tasques.

Descarrega l'activitat

Una persona estesa amb moltes caixes de cartrò a sobre

Activitat 3

Rellotge de 24 hores

Debat entorn les oportunitats, dificultats per fer efectiva la coresponsabilitat i la distribució equitativa del temps.

Descarrega l'activitat

Pare i nen fent l'avió sobre una carretera

Activitat 4

Vivint la paternitat

A través de la visualització d'un vídeo s'obrirá un debat sobre la paternitat responsable.

Descarrega l'activitat

Home caminant

Activitat 5

Paternitat a l'adolescència

Aborda la prevenció i la responsabilitat en l'embaràs a l'adolescència des del punt de vista masculí.

Descarrega l'activitat