Estadístiques i enquestes

 • 2021
  Informe anual 2020

  Càpsula 1. Informe Anual de l’Activitat Turística 2020, que recull les dades d’oferta d’allotjament, demanda turística i infraestructures de la Destinació Barcelona.

  Càpsula 2. Informe Anual de l’Activitat Turística 2020,  que inclou informació sobre el perfil i la despesa del turista de la Destinació Barcelona

  Càpsula 3. Informe Anual de l’Activitat Turística 2020 que inclou informació sobre la valoració dels turistes, l’opinió ciutadana, el mercat de treball i la sostenibilitat de la Destinació.

 • 2020
  Oferta d'allotjament turístic

  Inclou informació sobre el Cens d'establiments d'allotjament turístic de l'Ajuntamet de Barcelona, segons tipologia (hotels, hotels-apartaments, hostals-pensions, apartaments turístics, albergs i habitatges d'ús turístic) per districtes i per barris de Barcelona. 

 • 2019
  Enquesta 2018 Destinació Barcelona
 • 2019
  Informe de l'activitat turística a Barcelona

  Informes de les estadístiques del turisme a Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió (Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Turisme de Barcelona)

   

 • 2017
  Perfil i hàbits dels turistes

  Presentació de resultats de l’estudi de caracterització i perfil turístic. Té com a objectiu principal conèixer els perfils i hàbits dels turistes que pernocten a Barcelona. 

 • 2017
  Percepció del turisme a Barcelona

  Presentació de resultats de l’enquesta duta a terme als barcelonins que recull la percepció amb relació al turisme a la ciutat, així com l’opinió sobre temes d’actualitat i els seus hàbits turístics. Departament d'Estudis d'Opinió de l'Ajuntament de Barcelona 

 • 2016
  Infografia turisme

  Publicació que presenta, de manera sintètica, les principals dades de l’activitat turística anual.  Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci Turisme de Barcelona.