Planificación estratégica

Activitat

En aquest apartat trobaràs informació relativa a les reunions, aportacions i sessions participatives fetes al voltant del Pla estratègic de turisme.

Pla d’actuació municipal i Pla d’actuació de districtes (2016-2019)

Les sessions fetes en el marc del Pla d’actuació municipal i les sessions participatives del Pla d’actuació de districtes han servit per posar les bases del Pla estratègic.

Pla estratègic de turisme (2016-2020)

Els grups de treball del Pla estratègic han fet una diagnosi compartida i han aprofundit en temàtiques concretes d’especial rellevància. Cada grup ha comptat amb un expert/a en la matèria que ha assumit la funció de relator/a.

Sessions dels grups de treball del Pla estratègic
Data Document de presentació Relator Acta Relatoria
20 d'abril de 2016 Turisme als districtes Jordi Moll
17 de maig de 2016 Relacions laborals i polítiques d'ocupació en el sector turístic Nemo Remesar
18 de maig de 2016 Màrqueting turístic per a una destinació sostenible i responsable Joan Manuel Ribera
20 de maig i 10 de juny de 2016 Relació del sector privat amb l'Administració Ángel Díaz
23 de maig de 2016 Economies col·laboratives i altres economies Paolo Russo
Elsa Soro
24 de maig de 2016 Instruments de planificació i gestió urbanística entorn del turisme al territori Ricard Pié
Josep Mª Vilanova
26 de maig de 2016 Estratègia territorial i gestió del turisme en l'àmbit metropolità Francesc López-Palomenque
27 de maig de 2016 Emprenedoria sostenible i responsable Josep Capellà
31 de maig de 2016 Barcelona: intel·ligència turística i ciutat Luis Falcón
1 de juny de 2016 Ciutat, patrimoni i turisme Saida Palou
6 de juny de 2016 Estratègies entorn del sector del comerç i la restauració Josep Francesc Valls
16 de juny de 2016 Turisme de Barcelona avui Enric Truñó
15 i 20 de juny de 2016 L'efecte dels creuers a la destinació Daniel Imbert
Ramon Serrat
Sessions de treball amb el Consell de Turisme i Ciutat
Data Acta resum de la sessió
10 de novembre de 2016
22 de novembre de 2016