Planificación estratégica

Què és

El Pla estratègic de turisme 2020 ha obert un procés intens de reflexió i de generació de coneixement compartit sobre l’activitat turística a la ciutat i els seus efectes, i ha encarat el repte clau de gestionar la ciutat turística fent-la compatible amb la resta de necessitats de la ciutat múltiple, complexa i heterogènia que és Barcelona.

El Pla estratègic de turisme 2020 ha elaborat el full de ruta de les polítiques turístiques dels propers 5 anys i ho ha fet sobre les set disposicions inicials que marquen com concep el turisme i la seva gestió aquest pla. Les set disposicions inicials són:

  • La relació coconstitutiva del turisme i la ciutat
  • Del model turístic a la ciutat turística
  • Del turista al visitant: ampliant l’espectre del turisme
  • El turisme, una qüestió col·lectiva
  • La gestió integrada del turisme
  • La geometria variable de la destinació
  • Sostenibilitat i competitivitat: un binomi indestriable

Els criteris que han guiat l’elaboració del Pla són:

El resultat d’aquest procés de reflexió ha estat la definició de l’estratègia turística de Barcelona, que està fermament encaminada a garantir la sostenibilitat de la destinació, a promoure, alimentar i exigir la responsabilitat de les actuacions, pràctiques i activitats que configuren la ciutat avui, condicionant la ciutat del futur.

L’estratègia turística s’ha elaborat a través de:

  • La definició de 5 àmbits: Governança, Gestió Turística, Estratègia territorial, Treball i empresa i Promoció i màrqueting, que agrupen els 80 reptes estratègics.
  • La definició de 10 programes estratègics que detallen les 30 línies i les 100 mesures d’actuació que han de donar resposta als reptes estratègics:

Material divulgatiu

Els 10 programes estratègics del Pla són:

Documentació