Donatius

La biblioteca accepta les donacions de còmic, ja que aquesta és la seva especialitat. Els exemplars, no obstant això, han d'estar en bon estat.

La biblioteca es reserva el dret de descartar els documents que no siguin del seu interès. En cas que s'accepti el donatiu, una vegada rebut, la biblioteca decidirà què fer-ne: si l'inclou al fons, si l'ofereix a altres biblioteques o institucions, si el destina al mercat d'intercanvi, etcètera.

Es prioritzaran els números que completin les col·leccions existents a la biblioteca.

  • No s'accepten fanzines.
  • No s'accepta material pornogràfic però sí eròtic.
  • No s'accepten art-books o llibres d'il·lustracions.
  • S'accepten revistes de còmic si són col·leccions completes o en la seva majoria.
  • S'accepten petites donacions de comic-books.