Formació d'usuaris

Formació d'usuaris

La biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra dóna a conèixer el seu funcionament a tots els ciutadans, les ciutadanes i les entitats del districte, i ho fa amb activitats destinades a escoles i altres institucions.

La biblioteca ha obtingut al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.

Formació de persones adultes

En el marc de l'aprenentatge al llarg de tota la vida, la formació de persones adultes és el conjunt d'activitats gràcies a les quals aquestes persones desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències tècniques i professionals.

Per donar suport a les persones que estan en procés de formació, la biblioteca els ofereix visites comentades perquè puguin saber quins són els recursos dels quals disposa.

Avui en dia, hi ha en funcionament un programa de visites per a grups que segueixen els diferents cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística, com també un altre de visites generals per a la formació d'adults de diferents nivells.

Les persones interessades han d'anar al taulell de la segona planta en els horaris habituals d'obertura.