Soledat no volguda

Dins de la mesura de govern del Pla d’accions contra la soledat del districte de les Corts 2021-2023, i del marc comú de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, la Biblioteca Montserrat Abelló col·labora per ajudar a pal·liar aquesta pandèmia silenciosa que afecta milions de persones.

La soledat no desitjada afecta especialment la població gran, que ha patit, arran de la pandèmia, un aïllament sense precedents. Aquesta realitat es reflecteix a la societat, però la soledat i les seves conseqüències negatives també es detecten en edats cada cop més primerenques i entre la població jove.

En aquest marc, la biblioteca ha creat el centre d’interès “Soledat no volguda”, adreçat a les persones usuàries. El fons d’adults està format per obres de ficció i no-ficció, i a la sala infantil hi ha la part que conté els contes infantils. Tots aquests documents tracten el tema de la soledat, aporten reflexions per crear consciència sobre la condició de la soledat i l’aborden també des d’un punt de vista esperançador (com a font inesgotable d’inspiració artística) amb històries que inspiren i ens acompanyen.

El centre d’interès anirà creixent amb la inclusió de material audiovisual. A més a més, la biblioteca dona suport contra la soledat amb la realització de diverses actuacions i serveis com ara les lectures a cau d’orella, el préstec a centres de dia i a domicili, les activitats d’alfabetització digital i diversos projectes territorials.

Les il·lustracions que senyalitzen el centre d’interès han estat creades pel dibuixant Pablo Velarde.

Soledat no volguda