Cultura maker

La biblioteca Montserrat Abelló està especialitzada en cultura maker (cultura del fem-ho), terme relacionat amb el moviment maker (moviment fem-ho) i els makerspaces (espais fem-ho).

Un makerspace és un lloc on la gent es reuneix per crear i col·laborar, per compartir recursos, coneixements i objectes. Un lloc on els aprenents tenen l’oportunitat d’explorar sobre els seus propis interessos, inventar o construir utilitzant la més àmplia varietat d’eines i materials. Aquests espais també ajuden a preparar aquells que necessiten les habilitats crítiques del segle XXI en els camps de la ciència, la tecnologia i l’enginyeria. Als usuaris de la biblioteca, se'ls ofereix l’oportunitat de crear materials intel·lectuals i físics utilitzant recursos com ordinadors, impressores 3D, captura d’àudio i vídeo i eines d’edició i d’artesania tradicionals.

Formen part d’aquest fons els llibres i manuals de programació, robòtica i noves tecnologies, d’artesania i manualitats, confecció tèxtil, sobre cultura DIY, prototips i impressió 3D, entre altres. Aquest fons especial també pretén:

  • Estimular la imaginació i la creativitat dels nens i les nenes i dels joves.
  • Fomentar el coneixement del llegat cultural, la valoració de les arts, els descobriments científics i les innovacions.
  • Facilitar l’accés a les expressions culturals de totes les manifestacions artístiques.
  • Ajudar a cobrir les necessitats en matèria d’experiències creatives i d’aprenentatge mentre motiva la resta de la comunitat a crear.

En definitiva, es tracta d'obrir noves possibilitats als usuaris perquè creïn i inventin de manera col·laborativa, proporcionant-los un espai de trobada i connexió, un lloc on puguin compartir.

Enllaços relacionats: