Inclusió social

A la Biblioteca Montserrat Abelló hi podeu trobar un centre d’interès sobre inclusió social, relacionat amb la integració, la cohesió i la justícia social. La inclusió social consisteix a fer possible la participació igualitària de totes les persones d’una societat en totes les dimensions socials (econòmica, legal, política, cultural, etc.). El Districte de les Corts ha redactat la mesura de govern “Les Corts, un compromís vers la inclusió”, que té com a objectiu avançar en la inclusió d’aquestes persones. En relació amb aquest reconeixement, el Districte de les Corts, en col·laboració amb altres entitats, institucions i empreses socials, duu a terme tot un seguit d’activitats i iniciatives. Ho podeu veure a l'espai Les Corts és... Inclusió

Per tant, el fons que el constitueix està format per materials i documents que permeten assegurar que totes les persones tinguin les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida econòmica, política, social i per gaudir d’unes condicions de vida normalitzades. Formen part del centre d’interès els llibres de Lectura fàcil, Audiollibres, Llibres en lletra gran i Llengua de signes.