Projecte Teixit(s)

Projecte dut a terme al març de 2019, de recuperació de la història de la fàbrica Benet Campabadal que vol teixir vincles amb el territori, la ciutadania i treballar els reptes de futur dels creadors del tèxtil.

Formacions amb tecnologies innovadores i emergents obertes a la ciutadania amb experts i expertes tecnòlegs, artistes, dissenyadors i dissenyadores, periodistes, etcètera. Tota una sèrie d’activitats i tallers vinculats a les aplicacions de la fabricació digital en el sector tèxtil i de la moda.

  • El projecte Teixit(s). Coneix, dissenya i crea la nova fabricació tèxtil

Acte de presentació del projecte a càrrec de Mercè Tatjer i Mir, Elisabet Vallecillo, Anastasia Pistofidou i Saúl Baeza, i conversa moderada per Dani Cantó.

 

  • Ideató: La dona i les revolucions industrials

Investigarem des de la dona i la indústria tèxtil catalana fins a la dona i la tecnologia al segle XXI, per resoldre el repte següent: “Quines són les causes que fan que cada vegada menys dones optin per accedir a estudis tecnològics?”

Mentores: Mariona Cíller i Ester Subias

 

  • Taller de brodats interactius

Descobreix els encreuaments entre tècniques tradicionals de brodat i tecnologies digitals tèxtils (wearables). Després d'una recerca prèvia, aprendràs diferents maneres de construir sensors i circuits utilitzant teixits conductius.

Mentores: Citlali Hernández i Annie Michie.

 

  • Taller d’experimentació tèxtil digital

Experimenta i aprèn com transformar diferents teixits i les seves propietats amb eines de producció digital: impressió 3D, gravat i tall làser.

Mentors: Javier Camino i Oscar Tomico

 

  • Taller de fabricació d’un teler

Taller intergeneracional que té com a objectiu redissenyar un producte tradicional amb tecnologies actuals. Aprendràs eines i tècniques de disseny i fabricació digital amb les quals podràs fabricar prototips i productes finals.

Mertores: SokoTech

 

  • Taller de màscares i electrònica per a wearables

Reflexionaràs sobre el valor de les màscares i com es poden desenvolupar en un àmbit contemporani, concretament en els wearables. T’endinsaràs en el món de l’electrònica, dels materials conductius i de les tecnologies de fabricació digital.

Mentora: Irene Ródenas

 

  • Taller de moda a partir de materials reciclats

Realitzaràs un procés de disseny: partint d’una investigació prèvia, es desenvoluparà un prototip propi a través de materials reciclats. Veuràs diferents tècniques per convertir un material reciclat en un teixit.

Mentora: Aloma Lafontana

 

  • Taller Crea el teu propi biomaterial

Treballaràs amb receptes de bioplàstics, pell bacteriana de kombutxa i altres receptes per elaborar els materials primaris. Coneixeràs com la moda està canviant i es dirigeix cap a processos sostenibles i materials biodegradables.

Mentora: Anastasia Pistofidou

 

El projecte va ser una iniciativa del Biblioteques de Barcelona i Barcelona Activa en el marc de les Antenes Cibernarium, coordinat per SokoTech i en col·laboració amb l'Ateneu de Fabricació de les Corts.