Barcelona impulsa el pla ‘Fem Cultura’ per garantir els drets culturals de la ciutadania

Fem cultura. Fins el 2023 el govern municipal implementarà 9 mesures de govern i 100 accions per assegurar l’accés a la cultura, la participació i el dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat.

El Govern municipal presenta un pla pioner al món que inclou 9 mesures i 100 accions específiques per implementar noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals a Barcelona.

Amb aquest pla, l’Ajuntament situa els drets culturals a l’altura d’altres drets fonamentals, des d’una perspectiva en què els vincles entre cultura i educació, cultura i tecnologia, cultura i innovació, i cultura i ciència constitueixin espais estratègics de projecció i de futur i, alhora, reforcin la vida democràtica de la ciutat.

Són les entitats, els equipaments i el teixit cultural i creatiu de la ciutat els que, juntament amb les àrees i els programes municipals, s’erigeixen en actors claus en el disseny i l’impuls de les diverses accions que es duran a terme per avançar en la posada en pràctica d’aquest nou marc de drets culturals.

L’Ajuntament invertirà un pressupost de 68,7 milions d’euros per desplegar el programa d’accions previstes fins el 2023.