Biblioteques de Barcelona 2030

Cultura. Les Biblioteques de Barcelona iniciem un procés de reflexió per elaborar el Pla Director per al període 2021-2030.

Les Biblioteques de Barcelona iniciem un procés de reflexió per elaborar el Pla Director per al període 2021-2030 des de quatre aproximacions que abracen els diferents àmbits de treball de les biblioteques públiques: l’impuls de la cultura i l’educació, la promoció de la lectura, la cohesió social i la gestió del coneixement.

En el cicle que presentem hem demanat a una persona especialista en cada àmbit, no necessàriament vinculada directament amb el món de les biblioteques, que ens acompanyi en la reflexió i ens proposi interrogants i la generació de respostes per enriquir els objectius que han de guiar les biblioteques públiques de la ciutat.

Totes les activitats s’emetran en directe des del Canal YouTube de Biblioteques de Barcelona.

Promoció de la lectura
Dimarts 2 de març, a les 18:30 h

A càrrec de Gemma Lluch, catedràtica de la Universitat de València

Presentació Biblioteques 2030. Promoció de la lectura. Gemma Lluch.

Fa deu anys Biblioteques de Barcelona es proposava una sèries de reptes prioritaris en el document Biblioteques de Barcelona: 10 anys + Nous reptes, noves oportunitats (2011). En aquesta sessió Gemma Lluch se centrarà en l’actualització dels reptes per als propers anys: la promoció de la lectura com a objectiu central i diferencial de la biblioteca pública; la generació de continguts en l’entorn digital; la necessitat de conèixer millor els usuaris i, finalment, la construcció de l’acció a partir de la cooperació i la participació.

Cultura i educació
Dimecres 10 de març, a les 18:30 h

A càrrec de Pau Llonch, economista marxista, músic i activista polític

Presentació Biblioteques 2030. Cultura i educació. Pau Llonch

Reflexionarem sobre la importància del vincle entre cultura i educació des de la perspectiva ecofuncional i sobre emoció i acció com a motors del desenvolupament humà, objectiu que hauria de ser central al sistema educatiu. Per fer-ho, farem un repàs dels diferents autors que han inspirat i estructurat les propostes que en aquests moments vinculen l’ecosistema cultural amb el sistema educatiu, connectant aquesta vessant més reflexiva i amb una de més pràctica.

Això ens permetrà veure la música de tradició oral, i especialment el rap, com una de les moltes psicotècnies dels sentiments que convé aprofitar als espais educatius. I, en un sentit més global, el perquè de l’art i la cultura i el que suposa la vinculació cultura-educació.

Equitat i cohesió social des d’una perspectiva de drets culturals
Dimecres 17 de març, a les 18:30 h

A càrrec d’Estefanía Rodero, sociòloga de la cultura

Presentació Biblioteques 2030. Equitat i cohesió social des d’una perspectiva de drets culturals. Estefanía Rodero.

Què suposaria per a la nostra Xarxa de Biblioteques pensar des d’un enfocament de protecció i promoció dels drets culturals i pensar-nos a nosaltres, els seus treballadores, usuàries, col·laboradores, com a defensores dels drets humans? Les biblioteques, com a espais privilegiats d’aprofundiment democràtic i espai públic encara resistent al pes de l’enfocament productivista, són institucions clau per a la construcció de cohesió social i democràcia cultural. Al costat dels principis que regeixen la funció social de les biblioteques i la consolidació internacional de la biblioteca multicultural en aquesta conversa, al costat de la pròpia definició dels drets culturals i els seus marcs legals, ens plantejarem algunes qüestions per al debat: quin pes juguen les polítiques culturals emocionals en l’accés democràtic al llibre i la lectura?

La gestió del coneixement i l’accés a la informació
Dimecres 24 de març, a les 18:30 h

A càrrec de: Antoni Garrell, enginyer industrial

Les biblioteques al llarg de la història de la humanitat han desenvolupat un paper cabdal per la custòdia i preservació del coneixement i, alhora, per al seu foment. La democratització de la societat i en conseqüència del coneixement, tot assumint que el coneixement és quelcom que com més comparteixes més en tens, ha comportat que de forma progressiva les biblioteques incrementin la seva importància i ampliïn el seus rols. Avui és necessari que el coneixement estigui obert, accessible en tot moment i aflori arreu on esdevé necessari. Les biblioteques en el tercer mil·lenni han d’esdevenir agents actius perquè la informació, contrastada i rigorosa, i el coneixement estiguin disponibles en tot lloc i en tot moment, sense exclusions.

Segueix i comenta amb #BBCN2030