La biblioteca participa a la Marató per a l'emergència climàtica

Marató per a l'emergència climàtica. Febrer-març de 2024

Del 2 de febrer a l’1 de març, la biblioteca Montserrat Abelló col·labora amb la Marató per l’emergència climàtica amb accions destinades a reduir el consum de llum, aigua, gas i emissions. Tant les persones treballadores com les usuàries intentem aprofitar la llum natural, apagar els interruptors dels espais que no fem servir i consumir menys aigua, entre altres mesures.

Aquesta campanya pretén sensibilitzar la ciutadania per tal de tenir uns equipaments més sostenibles i reduir la S’ha organitzat la petjada ambiental amb petites accions diàries que es poden fer des de casa o des de la feina.Marató dividint-la en setmanes i dedicant cadascuna d’elles a un tema en concret: aigua, climatització, enllumenat i emissions i mobilitat.

Al vestíbul de la biblioteca hem preparat una exposició feta amb materials reciclats i llibres que ens poden La ciutadania pot aportar les seves propostes per reduir la ajudar a ser més eficients en el nostre dia a dia. despesa energètica dipositant-les dins d’una bústia situada a l’entrada.
Cada setmana recollim les dades de consum dels comptadors de llum, aigua i gas i les comparem amb les de consum base de la biblioteca per saber si hem estalviat. Aquesta informació la reflectim en uns indicadors de colors gegants ubicats a l’entrada per tal que tothom sigui conscient de l’estalvi que hem aconseguit. A tots els espais hem distribuït els cartells i els adhesius on recomanen desendollar aparells que no s’utilitzen, apagar els interruptors dels espais buits, fer servir la doble descàrrega als lavabos, etc…

Més de 50 equipaments municipals participen aquest any a la Marató, que destinarà els beneficis a crear refugis climàtics per a la gent gran. En el districte de les Corts s’han adherit a la campanya la Seu del districte, el CC Can Déu, el CC Tomasa Cuevas i nosaltres.

A la  web de la Marató hi trobareu vídeos, calculadores, jocs en línia i guies sobre l’emergència climàtica. Si voleu col·laborar aportant les vostres idees, a l’Instagram i al Facebook en fem difusió.

#MaratóClimaBCN