Xarxa de refugis climàtics

Informació de servei. Les biblioteques tornen a formar part de la xarxa municipal de refugis climàtics.

Els refugis climàtics són una xarxa d’espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats. Les biblioteques de la ciutat, conjuntament amb altres equipaments municipals formen part d’aquesta xarxa.
Aquest servei va dirigit especialment a la població més vulnerable a la calor com és la gent major de 75 anys, els nadons o gent que no disposi a casa les condicions tèrmiques més adequades, entre d’altres.

Es preveu, que pels efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada quatre anys de mitjana, i es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per vuit i, en el pitjor, fins a 16.

Per tots aquests motius, des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais de refugi climàtic.