El Pacte per Ciutat Vella és el compromís del govern municipal per fer un abordatge integral al districte que permeti realitzar una endreça de l’espai públic i alhora iniciar la segona transformació integral i estratègica de Ciutat Vella.

El Pacte també comporta el disseny i posada en marxa d’un Pla estratègic, que s’ha de desenvolupar en el temps necessari, a curt i mitjà termini (horitzó 2030) i amb el finançament corresponent.

El Sr. Ivan Pera i Itxart és l’actual comissionat pel Pacte per Ciutat Vella.