Ciutat Vella és un districte que concentra moltes activitats i atreu gent tant de la resta de la ciutat com de tot el món, fet que ha generat una demanda de residència turística creixent. Per aquest motiu, els veïns i veïnes es veuen afectats i reben un impacte negatiu en la seva salut i economia.

Actualment, comptem amb el Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats, més conegut com el Pla d’Usos, per tal de regular les activitats que tenen lloc als establiments de la ciutat, oberts a tothom, i que ofereixen serveis o productes.

Ciutat Vella va ser el districte pioner en redactar el primer Pla d’Usos de la ciutat, l’any 1992, i des d’aleshores s’ha anat revisant per actualitzar-lo en funció de les noves realitats, sempre amb l’objectiu de mantenir un equilibri sostenible entre l’activitat econòmica i els drets fonamentals de la ciutadans i ciutadanes.

Normativa del Pla d'Usos de 2018

Quadre d’ordenació d’activitats