Dones i Feminismes a Ciutat Vella

El districte de Ciutat Vella treballa per promoure i garantir l’equitat de gènere al conjunt del territori amb l’estratègia principal de combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere i del sexisme, les violències i discriminacions envers les dones, i contribuir a la seva llibertat i igualtat d’oportunitats i de resultats.

Objectius:

  • Aconseguir la igualtat de drets, oportunitats i resultats entre homes i dones.
  • Promoure l’accés de les dones a la cultura, l’economia i la política, i fer visibles totes les seves aportacions artístiques, socials i polítiques.
  • Abordar tots els àmbits de les violències masclistes i oferir els serveis adequats per a les dones que estiguin en una situació de violència o n’hagin viscut una.

Organització

El districte de Ciutat Vella és present en diversos òrgans de participació i treball conjunt amb les entitats, associacions de dones, serveis i diversos departaments d'organismes públics.

Guia del bon tracte de Ciutat Vella

Un dels documents treballats en el marc del Circuit Barcelona contra la violència masclista és la Guia del bon tracte de Ciutat Vella, un eina desenvolupada dins de la Mesura de Govern de Ciutat Vella davant la crisi produïda per la COVID-19.

La Guia  incorpora tots els recursos i centres d'atenció del territori per prevenir, detectar, atendre i eradicar les situacions de violències masclistes.

 

Prevenció i actuació contra les violències masclistes

Des del districte es dona suport i s'impulsen accions, estratègies i dispositius en la lluita contra les violències masclistes des de la proximitat del territori.

 

 

Mapa d’entitats feministes del districte

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa

    Et pot interessar