El Circuit Barcelona contra la Violència Masclista és un projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de forma integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes. Està impulsat i coliderat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona.

La finalitat del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista és establir un sistema articulat de treball en xarxa, cooperatiu i col·laboratiu entre els diferents agents dels àmbits sanitari, social, policial, judicial i educatiu.

El Circuit s’articula des d’una visió i comprensió multicausals, integrals i tranversals de les diverses formes i àmbits en què es produeixen les violències masclistes.

La col·laboració dels i les professionals del Circuit, en qualsevol dels òrgans que el componen, es concep des d’una participació compromesa, cooperativa i coordinada, i s’hi incorpora el treball en xarxa i la corresponsabilitat per fer front a qualsevol manifestació de violència masclista.

S’adreça a:

  • Professionals de serveis, institucions i entitats que tenen un paper actiu en la prevenció, la identificació, l’atenció, la recuperació i la reparació de les violències masclistes.

Documents treballats durant l’any 2022:

  • Guia del bon tracte / Ciutat Vella: recomanacions per a persones que tenen en el seu entorn proper una dona que viu o ha viscut violència masclista o un home que ha exercit o exerceix violència.

Documents treballats durant l’any 2021:

Documents treballats durant l’any 2020:

Documents treballats durant l’any 2019:

Mostra’n menys