Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Eva Alfama Guillén
Eva Alfama Guillén
Barcelona en comú

Eva Alfama Guillén

Consellera

Jordi Rabassa Massons
Jordi Rabassa Massons
Barcelona en comú

Jordi Rabassa Massons

Conseller Tècnic

Marc Rodés Salanqueda
Marc Rodés Salanqueda
PDeCAT – Unió – Demòcrates

Marc Rodés Salanqueda

Conseller Assessor de la Presidència del Districte