Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

 

Elena Guim Vallejo
Elena Guim Vallejo
Barcelona en comú

Elena Guim Vallejo

Consellera

Natalia Martínez Rodríguez
Natalia Martínez Rodríguez
Barcelona en comú

Natalia Martínez Rodríguez

Consellera assessora de la Presidència del Districte

Raquel Viejo Sobera
Raquel Viejo Sobera
Barcelona en comú

Raquel Viejo Sobera

Consellera

Sonia Beltrán Dey
Sonia Beltrán Dey
PSC

Sonia Beltrán Dey

Consellera

Octavio González Invernizzi
Octavio González Invernizzi
PSC

Octavio González Invernizzi

Conseller tècnic

Alba Segura Gomila
Alba Segura Gomila
ERC

Alba Segura Gomila

Consellera