Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

 

Natalia Martínez Rodríguez
Natalia Martínez Rodríguez
Barcelona en comú

Natalia Martínez Rodríguez

Consellera tècnica

Jordi Callejo Moya
Jordi Callejo Moya
ERC

Jordi Callejo Moya

Conseller

Alba Segura Gomila
Alba Segura Gomila
ERC

Alba Segura Gomila

Consellera

Thair Rafi Khanun
Thair Rafi Khanun
Ciutadans

Thair Rafi Khanun

Conseller