Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Gala Pin Ferrando

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del Districte de Ciutat Vella
Regidora de Participació i Districtes
Consellera del grup municipal BComú-E

Mercè Homs i Molist

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Presidenta

Presidenta del Districte de Ciutat Vella
Regidora del Consell Municipal

Jaume Collboni i Cuadrado

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.  

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella
Regidor president del Grup Municipal PSC
President del Districte d'Horta-Guinardó

Alfred Bosch i Pascual

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella
Regidor president del grup municipal d'ERC
Regidor adscrit al Districte de Nou Barris

Koldo Blanco Uzquiano

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella
Regidor del Consell Municipal
Regidor adscrit al Districte de Gràcia

Alberto Villagrasa Gil

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella
Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal del PP

Maria Rovira i Torrens

Regidora adscrita

Maria Rovira i Torrens

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Ciutat Vella
Regidora portaveu del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
Regidora adscrita al Districte de l'Eixample
Regidora adscrita al Districte de Sant Martí

Albert Sancho Doldan

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Eva Alfama i Guillén

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Ferran Caymel Ubia

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Adelina Boyle Álvarez

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Natalia Martínez Rodríguez

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Santiago Ibarra Oriol

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Jordi Rabassa i Massons

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Maria José Chacón i Salvador

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040 euros

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Cesar Martínez López

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Marc Rodes Salanqueda

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 47.000 euros

Conseller

Conseller de grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Oriol Casabella Troncoso

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal PSC

Maria José Arteaga Muñoz

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup municipal PSC

Marc Borràs i Batalla

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040 euros

Conseller

Conseller del grup muncipal ERC-AM

Maria Josep López Samper

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal ERC-AM

Elisabeth Jiménez Cara

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup municipal PP

Julia Barea Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup municipal C's

Joan Suqué Puig-Serra

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

Conseller

Conseller del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona