L’Ordenança de terrasses de Barcelona, aprovada el 20 de desembre de 2013, preveu la possibilitat de fixar una distribució prèvia o una ordenació singular per a determinats espais amb la finalitat que les llicències s’adaptin a l’entorn i les característiques del paisatge urbà.

L’Ordenança de terrasses pretén simplificar la regulació municipal en aquesta matèria per fer-la més accessible i entenedora. Les zones singulars són aquelles avingudes o places emblemàtiques que tenen un tractament especial. 

El procediment per aprovar aquesta figura estableix la necessitat de sotmetre a informació pública aquesta proposta abans d’aprovar-la definitivament.

Podeu consultar la documentació dels projectes d’ordenació singular aquí.