Ciutat Vella busca la coexistència entre les diferents formes de mobilitat prioritzant el vianant.

Ciutat Vella és un districte singular dins la ciutat ja que l’equilibri entre formes de desplaçament és molt diferent a la resta de districtes.

El districte disposa d’un model de mobilitat específic, adaptat a aquestes característiques, per evitar friccions entre els diferents mitjans de transports, posant al centre de tota decisió la mobilitat de les persones residents.

El Pla de Mobilitat del districte s'adapta a cada barri a partir d'un conjunt de mesures que tenen en compte les característiques específiques de mobilitat de cada territori. Aquesta adaptació a cada barri és el Pla d'accions de mobilitat.

Pilona pujada davant d'una furgoneta que vol accedir al carrer

Pilones hidràuliques

Informació sobre els criteris d'accés a les pilones a Ciutat Vella.

Les pilones hidràuliques distribuïdes als diferents carrers de Ciutat Vella tenen l’objectiu de millorar la circulació de vehicles i pacificar el trànsit a l'interior dels nostres barris.

Aquí podeu consultar com accedir als carrers afectats a través del sistema electrònic de lectura de targetes.

Càmeres

Des del Centre de Gestió de la Mobilitat gestionen el manteniment de tots els elements del sistema de control d’accés a la Rambla en sentit ascendent.
Els criteris  i les accions per a tenir autorització per a poder passar són els mateixos que donen accés a les pilones hidràuliques.

Mobilitat

El Pla de mobilitat de Ciutat Vella pretén fer compatible la qualitat de vida dels veïns i veïnes ordenant els diferents modes de mobilitat als barris.

Busca garantir tots els desplaçaments tant de les persones i els vehicles, com el transport i la descàrrega de mercaderies per a l'abastiment quotidià dels comerços i activitats del barri.

El disseny del pla d'accions de mobilitat s'ha compartit amb el veïnat de forma que  s'adapti a cada barri.

Consulteu per barris