Entre les modalitats de pacificació del trànsit previstes al Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona hi trobem les d’accés mitjançant pilones.

En el cas de Ciutat Vella el trànsit del districte està pacificat amb pilones hidràuliques distribuïdes a diferents carrers, amb l’objectiude reduir el trànsit a l'interior del barris incrementant la tranquil·litat dels veïns.

Es pot accedir als carrers afectats a través d’un sistema electrònic de lectura de targetes, gràcies al qual la pilona s’obre automàticament.

Les targetes són personalitzades, permeten l’accés però no donen dret a cap reserva d’estacionament.

A1

A1.1 Persones empadronades a una finca ubicada a les zones regulades, amb vehicle propi (incloses motos).

A1.2 Persones empadronades a una finca ubicada a les zones regulades, sense vehicle propi i petició d’accés amb vehicle d’una altra persona o empresa.

A2

Persones no empadronades a una finca de la zona regulada, propietàries d’un aparcament a les zones d’accés restringit. Els llogaters l'hauran de demanar a la propietat de la plaça d'aparcament.

A3

Hotels, hostals i pensions amb reserva de parada per a hotel a la via pública.

Per realitzar la tramitació, és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Oficina d'Atenció Ciutadana tràmit Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Ciutat Vella o presentar una instància genèrica a l’Ajuntament de Barcelona. Podeu descarregar-vos la instància aquí.

Caldrà aportar la documentació que s’explica a continuació

 

REQUISITS

A1

A1.1

 • NIF/DNI del titular de la targeta que es sol∙licita. Permís de circulació del vehicle a nom del sol∙licitant de la targeta.Estar empadronat a la zona regulada.

 

A1.2

En cas de vehicles a nom d’una altra persona

 • NIF/DNI del titular de la targeta que se sol∙licita.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Estar empadronat a la zona regulada.

En cas de vehicles que vagin a nom d’empresa:

 • NIF/DNI del titular de la targeta que se sol·licita.
 • Estar empadronat a la zona regulada.
 • Contracte de Renting o Leasing.

A2

 • NIF/DNI del propietari de la plaça.
 • Contracte de compravenda de l'aparcament o documentació acreditativa.
 • Si l'aparcament és de lloguer la targeta es lliura al propietari.

 

A3

 CIF / NIF de l’establiment.

 

Els vehicles públics, taxis i ambulàncies tindran dret d’accés prèvia identificació a través de l’intercomunicador instal·lat al costat del lector de targetes.

Fora de l’horari d’accés lliure de les pilones, per aquells casos excepcionals que comportin la necessitat de sol·licitar l’accés puntual d’un vehicle no autoritzat (mudances, accés de serveis de reparació de subministraments, etc.), els veïns que ho requereixin podran demanar una autorització puntual d’accés pel vehicle en qüestió, mitjançant dos canals:

 • instància genèrica presentada a l’oficina d’atenció al ciutadà del districte de Ciutat Vella   Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Ciutat Vella
 • al registre electrònic de la seu electrònica de l' Ajuntament de Barcelona, exposant els motius i facilitant la matrícula del vehicle. Des del Departament d’Obres i Manteniment s’informarà al sol·licitant de la validesa o no de la petició.

Ferran – St. Jaume,

Canuda – La Rambla,

Duran i Bas – Magdalenes ,

Llibreteria – St. Jaume,

Templers – Ciutat,

Font de Sant Miquel – Ciutat, 

Portal de l’Àngel – Fontanella,

Francesc Cambó – Gral. Álvarez de Castro,

Lluís el Piadós – Ptge. Sant Benet,

Portal Nou – Plaçeta del Comerç,

Princesa – Comerç,

Princesa – Comerç (sortida),

Pl. Sta Caterina – Colomines,

Amadeus Vives – Ortigosa,

Valldonzella – Montalegre,

Lluna – Peu de la Creu,

Tallers – Valldonzella,

Reina Amàlia – Sant Pau,

Escudellers – La Rambla,

Pl. Joaquim Xirau – La Rambla,

Montserrat – Portal de Santa Madrona,

Sant Pau – La Rambla,

Antic de Sant Joan – Ribera,

Joan Massana – La Nau, i

Espaseria – Pla de Palau.

La targeta és gratuïta. No obstant l’anterior:

 • Per targeta defectuosa, o robatori (en aquest cas caldrà presentar la denúncia): gratuïta.
 • Pèrdua o mal ús: L’import de la taxa serà l’establert a l’ordenança fiscal num.3.1 (taxes per a serveis generals) de la corresponent anualitat.

En cas de pèrdua o mal funcionament, primer es farà la sol·licitud a l'oficina d'atenció ciutadana i, un cop comprovades les dades, s’entregarà una fulla d’ingrés per pagar la taxa corresponent.