El Pla d'actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d'aquest mandat. Dins el PAM es troba el PAD, el Pla d'actuació de districte per als anys 2020-2023.

Consulteu el document del PAD que ha elaborat l'Ajuntament basant-se en les propostes elaborades pel mateix Ajuntament, la ciutadania, organitzacions i entitats socials, i també en les que provenen de cites presencials i que estan sobre la taula perquè es consensuïn amb la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

Al document podreu trobar:

1. Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada

   1.1 Promoció econòmica
   1.2. Comerç i mercats, consum i alimentació
   1.3. Ocupació de qualitat
   1.4. Economia verda, blava i circular
   1.5. Turisme
   1.6. Economia social

2. Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social

   2.1. Desenvolupament i economia de proximitat
   2.2. Economia cooperativa, social i solidària
   2.3. Un nou lideratge públic
   2.4. Ocupació de qualitat
   2.5. Turisme sostenible

3.  Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica

   3.1. Medi ambient i espai públic
   3.2. Verd urbà i biodiversitat
   3.3. Urbanisme per als barris
   3.4. Mobilitat sostenible
   3.5. Energia i canvi climàtic

4. Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva

   4.1. Educació
   4.2. Ciència
   4.3. Cultura
   4.4. Esports
   4.5. Memòria democràtica
   4.6. Diàleg intercultural i pluralisme religiós
   4.7. Drets de ciutadania

5. Fem una ciutat més amable i segura

   5.1.Pla de barris
   5.2. Convivència, civisme, prevenció i seguretat
   5.3. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació
   5.4. Transformació i regeneració urbana
   5.5. Actuacions metropolitanes

6. Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració digitalitzada

   5.1. Administració propera, amb lideratge i solvent
   5.2. Transició digital i innovació tecnològica
   5.3. Transversalitat de gènere i polítiques del temps
   5.4. Transparència i bon govern   
   5.5. Participació, acció comunitària i innovació democràticat
   5.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats
   5.7. Agenda 2030