Notícies

dj., 17/02/2022 - 10:11

Reunió del Consell Tributari amb el president i magistrats de la Sala contenciós-administrativa del TSJ de Catalunya

Relacions institucionals. Reunió del Consell Tributari amb el president i magistrats de la Secció 1a de la Sala contenciós-administrativa del TSJ de Catalunya

dl., 10/01/2022 - 13:36

Informe del Consell Tributari en matèria de plusvàlua

Plusvàlua. Informe del Consell Tributari en matèria de plusvàlua arran de la STC de 26 d'octubre de 2021 i del RD Llei 26/2021, de 8 de novembre

dc., 15/12/2021 - 12:50

Pressa de possessió del nou secretari del Consell Tributari

El dia 1 de desembre de 2021 va tenir lloc l'acte de pressa de possessió del nou Secretari del Consell Tributari, el senyor Pedro Javier Morales Montoya

dl., 13/12/2021 - 11:17

Memòria anual del Consell Tributari 2020

Memòria. El Consell Tributari presenta la Memòria corresponent a l'any 2020, que recull l'activitat realitzada i la doctrina establerta per aquest òrgan especialitzat i independent durant l'exercici.

dj., 16/09/2021 - 08:22

El JCA 8 de Barcelona confirma el criteri del Consell Tributari respecte de l'exigibilitat de l'IBI a entitats religioses per immobles destinats a activitats econòmiques

Sentència. En sentència de 22 de juliol de 2021 el JCA 8 de Barcelona confirma el criteri del Consell Tributari respecte de l'exigibilitat de l'IBI a entitats religioses per immobles destinats a activitats econòmiques.

dl., 23/11/2020 - 10:02

Memòria anual del Consell Tributari 2019

Memòria. El Consell Tributari presenta la Memòria corresponent a l’any 2019, que recull l’activitat realitzada i la doctrina establerta per aquest organisme independent durant l’exercici.

Pàgines