Pels següents tràmits empleneu aquest imprès que s'entregarà a secretaria i porteu els documents (original i fotocòpia) indicats:

Canvi de dades bancàries:

  • DNI
  • fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d'estalvi o certificat de l'entitat bancària.

Canvi de dades personals:

  • DNI

Important: 
Cal presentar l'original i la fotocòpia de cada document i, en cas que l'alumne no pugui fer el tràmit presencialment, cal que empleni aquest imprès de delegació de tràmits per autoritzar a una altra persona a que el realitzi.

Horari de secretaria:
veure horaris d'atenció al públic