You are here

Espai públic de suport a l'aprenentatge i a la docència de la música obert a tothom.

Horari :  dilluns, de 16 a 20h ; dimarts, de 10 a 13h. i de 16 a 20h. ; dimecres, de 10 a 13h. ; dijous, de 16 a 20h.

Catàleg : Catàleg

Equip humà:

 

Serveis:

 • Informació bibliogràfica i de referència
 • Consulta a sala
 • Préstec  (Consulteu la normativa de préstec en el següent punt)

Equipament:

 • 20 punts de lectura
 • 1 ordinador (OPAC) de consulta del fons de la biblioteca

Documentació acreditativa:

 • Carnet de la biblioteca (cal sol·licitar-lo a la mateixa biblioteca i el faran al moment)

Període de préstec:

 • màxim 2 setmanes

Nombre màxim de documents en préstec:

 • 7

Restriccions:

 • obres de referència
 • publicacions periòdiques en curs
 • documents donats amb la condició d'excloure'ls del servei de préstec
 • exemplars únics de llibres de consulta
 • obres exhaurides
 • llibrets d'òpera antics
 • obres dedicades

Reserva:

 • Es poden realitzar 7 reserves simultànies de documents que estiguin en préstec. Un cop l'usuari és informat que pot passar a recollir els documents reservats, té set dies per adreçar-se a la biblioteca i demanar-los en préstec.
 • La reserva pot fer-se a la biblioteca o per telèfon.

Pròrroga:

 • Es pot sol·licitar dues pròrrogues del préstec, sempre que els documents no hagin estat reservats per un altre usuari.
 • La pròrroga pot fer-se a la biblioteca o per telèfon.

Pèrdua:

 • En cas de pèrdua, el responsable haurà de fer-se càrrec de la seva reposició i quedarà exclòs del servei de préstec fins que ho faci.

Sancions:

 • Exclusió temporal: el retard en la devolució suposarà no poder optar a nous préstecs per un període igual al de la demora per cadascuna de les obres.
 • Exclusió definitiva: en cas de no retornar les referències en préstec ni fer-ne la corresponent reposició.

Préstec en períodes de vacances:

 • Setmana Santa i Nadal: es poden mantenir els documents en préstec.
 • Fi de curs: el 30 de maig és el darrer dia per endur-se documents en préstec. Des de l'1 de juny fins el 15 de juliol només es faran préstecs d'una hora, deixant el DNI.
 • Estiu: no hi ha servei de préstec.