You are here

Adreçat a

  • Tot l'alumnat de Música de Cambra que estigui cursant 4t, 5è o 6è de grau professional durant el curs actual.
  • El grup podrà estar format per alumnes en actiu i col·laboradors, sempre i quan aquests darrers siguin alumnes matriculats al Conservatori en el curs actual.
  • Els col·laboradors concursaran sense dret a premi acadèmic
  • Cada candidat o col·laborador podrà formar part exclusivament d'un sol grup
  • Els candidats que hagin concursat en edicions precedents, podran presentar-se un altre cop, a no ser que ja hagin obtingut el Primer Premi. En aquests supòsit passaran a tenir la consideració de col·laborador sense dret a premi acadèmic.

Inscripció

Es farà amb l’aval del professor de música de cambra del grup a Coordinació Pedagògica mitjançant aquest formulari.

Repertori

La prova consistirà en la interpretació d'un recital format per dues obres o fragments, a lliure elecció, amb una durada total de 20 minuts aproximadament
Amb la inscripció s'haurà de presentar el programa per a la seva aprovació
El dia de la prova l'alumne facilitarà al tribunal dues fotocòpies de cada obra

Tribunal

Estarà constituit per cinc professors, entre ells el director del centre i el coordinador pedagògic.

Premis

Hi haurà un sol grup guanyador
Es podran concedir mencions d'honor
El premi podrà declarar-se desert
El premi consistirà en un concert dins dels cicles: "50' Joves" o "Divendres cambra" i un diploma acreditatiu individual.
La menció consistirà en un diploma acreditatiu individual.

Calendari

Inscripció: pendent de publicació
Publicació de la llista d'admesos: pendent de publicació
Proves: pendent de publicació
Concert: 22 de juny de 2018

Catalan