You are here

Adreçat a

Alumnes de 6è curs que hagin obtingut durant el curs vigent la qualificació de 9 o 10 a l'assignatura d'instrument i tinguin tot el curs aprovat.

Inscripció

La farà l'alumne a Coordinació Pedagògica, mitjançant aquest formulari.

Repertori

L’alumne presentarà un programa de recital d’entre 20 i 30 minuts de durada.
Amb la inscripció s’haurà de presentar el programa per a la seva aprovació

Tribunal

Estarà constituït per cinc professors, entre els que hi haurà un professor especialista de l'instrument que concursi, presidits pel Director o persona que delegui.

Premi

Diploma per a tots els premiats.
Concert dins dels cicles: "50' Joves" o "Divendres cambra".
Hi haurà un sol Premi d'honor i fins a tres Mencions d'honor per especialitat.
Els Premis i Mencions es poden declarar deserts.

Calendari

  • Inscripció: pendent de publicació
  • Publicació de la llista d'admesos: pendent de publicació
  • Proves: pendent de publicació
  • Concert: a determinar

*El dia de la prova l'alumne facilitarà al tribunal dues fotocòpies de cada obra

Programa dels Premis d'Honor

Cant
Una cançó d'un compositor espanyol nascut a partir de 1800. 
Un lied alemany o austríac.
Un lied no alemany ni austríac. 
Una ària d'oratori. 
Dues àries d'òpera

Corda
Interpretació de 3 obres de diferent estil, una d'elles amb instrument sol.

Acordió, arpa, clavicèmbal, guitarra i orgue
Interpretació d'un recital a lliure elecció, amb obres i/o estudis de diferents estils i époques.

Piano
Interpretació d'un recital a lliure elecció, amb obres i/o estudis de diferents estils i époques que inclogui un Preludi i Fuga del Clave ben Temperat de J. S. Bach.

Vent i Percussió
Interpretació d’un recital amb obres de diferents estils amb acompanyament de piano o sense.

Catalan