You are here

El concurs vol donar l'oportunitat a l'alumnat del centre de viure l'experiència de tocar com a solista acompanyat d'una orquestra simfònica.

Condicions de participació

 • La participació es oberta als alumnes que actualment estiguin cursant 5è o 6è curs al CMMB i no s’hagin donat de baixa. Els guardonats en edicions anteriors no podran tornar a participar.
 • La participació de l’alumnat queda limitada a un nombre màxim de candidats per especialitat:
  • 4 alumnes de l'especialitat de piano
  • 3 alumnes de l'especialitat de violí
  • 2 alumnes per cadascuna de la resta d’especialitats
 • Podran establir-se una o més categories, a criteri del tribunal, en funció del nombre d’inscripcions i de la diversitat dels instruments solistes participants.
 • Pot haver un únic guanyador i fins a un màxim de tres ex aequo. En el cas d’haver anunciat categories diferenciades per especialitats (per exemple: corda, vent, piano, etc...) hi haurà un únic guanyador per a cada categoria. El premi podrà ser declarat desert.
 • La durada màxima de l’obra a presentar serà de 15 minuts.
 • El tribunal decidirà la idoneïtat de les obres presentades.
 • A la prova s'haurà de tocar l'obra (completa o per moviments) per a instrument i orquestra proposada per a interpretar el dia del concert, amb acompanyament de piano. El Conservatori assignarà repertoristes en les especialitats pertanyents a departaments que no en tinguin assignat.
 • Els guanyadors interpretaran com a solista l’obra amb la qual han guanyat acompanyats de  l’orquestra simfònica o la banda del Conservatori.

Inscripció

 • La inscripció al concurs la farà l’alumne/a (amb l’aval del professor/a) al Coordinador Pedagògic, Lleonard Castelló (descarrega l'imprès d'inscripció). Per a qualsevol informació al respecte cal enviar un correu a coordinaciopedagogica@cmmb.cat

Tribunal

 • el Director del Conservatori
 • el Coordinador pedagògic
 • tots els caps de departament de les especialitats instrumentals que participen o bé els especialistes que ells designin
 • un especialista convidat

Calendari

 • Termini d’inscripció: pendent de publicació
 • Publicació de la llista d’admesos:pendent de publicació
 • Data del concurs: pendent de publicació
 • Concert: durant el curs 2017-18
Catalan