En aquest curs seran contestades preguntes com: Com està constituïda una orquestra?; Per a què serveix un director? Com treballen els seus integrants?

A més s'abordaran altres temes com les diferents tradicions de repertori orquestral, escoles de direcció, tipus d'orquestres, organització d'una orquestra, etc.

ADREÇAT A
Obert a tothom, no calen coneixements musicals previs.

PREU: 168 euros

HORARIS I DATES

Grup Divendres de 12 a 13h

Duració: 30 hores

MÍNIM D'ALUMNES
11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim)

PROFESSORAT

Fausto Murillo

Vull saber més sobre les preinscripcions a aquest o qualsevol altre Curs Obert