D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en enviar aquest formulari doneu consentiment, marcant la casella a l’efecte (o),a que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades (dins el fitxer ‘Alumnat de les Escoles Municipals’) amb la finalitat de gestionar la consulta o sol·licitud realitzada, legitimada en base al consentiment de l’interessat.

D’acord amb les obligacions legals, les vostres dades només seran cedides a la Comissió d’Escolarització pertinent o a altres administracions que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.