Tutoria

Sessions d'obligada assistència que s'imparteixen en tots els cursos del grau professional.
Els horaris s'estableixen en cada curs lectiu.

Optatives

Total a cursar en tot el grau: 7 optatives.
De 1r a 3r curs: s'han de cursar 2 optatives però màxim 1 per curs (amb l'excepció si una d'elles és "Segon instrument").

Pla d'estudis

ASSIGNATURES1r curs hores setmanals2n curs hores setmanals3r curs hores setmanals4t curs hores setmanals5è curs hores setmanals6è curs hores setmanals
COMUNESInstrument111111
Llenguatge musical2222
Harmonia clàssica22
ESPECIALITATOrquestra / Banda112,52,52,52,5
Música de cambra11
OPTATIVESOptatives1 - 11 - 1
Percepció auditiva11
Història de la música1