Tutoria

Sessions d'obligada assistència que s'imparteixen en tots els cursos del grau professional.
Els horaris s'estableixen en cada curs lectiu.

* Cor

L'acció tutorial determinarà en quins dels sis cursos l'alumne haurà de matricular-se.
S'ha de cursar en dos anys consecutius.

Optatives

Total a cursar en tot el grau: 7 optatives.
De 1r a 3r curs: s'han de cursar 2 optatives però màxim 1 per curs (amb l'excepció si una d'elles és "Segon instrument").

Pla d'estudis

ASSIGNATURES1r curs hores setmanals2n curs hores setmanals3r cursh ores setmanals4t curs hores setmanals5è curs hores setmanals6è curs hores setmanals
COMUNESInstrument111111
Llenguatge musical2222
Harmonia clàssica22
ESPECIALITATMúsica de cambra11
Conjunt1122
Acompanyament11
* Cor1 - 1
OPTATIVESOptatives1 - 11 - 1
Percepció auditiva11
Història de la música1