PREUS

- 1r curs: 976 euros
- 2n curs: 976 euros
- 3r curs: 1.094 euros
- 4t curs: 1.094 euros
- 5è curs: 1.124 euros
- 6è curs: 1.124 euros
- Doble o Segona especialitat: 348 euros 
- Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents: 274 euros
- Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents, si una d'elles és instrument: 348 euros

FORMA I TERMINIS DE PAGAMENT

El pagament és per domiciliació bancària en els següents períodes:

- juliol: 10% del total 
- octubre: 30% del total 
- desembre: 30% del total 
- abril: 30% del total

- Els cursos reduïts es pagaran en un únic rebut al juliol i no tenen dret a bonificació.

BONIFICACIONS

RESOLUCIÓ BONIFICACIONS CURS 2021-2022