You are here

MODIFICACIÓ HORARIS DELS CURSOS OBERTS 2020/21

La nova proposta s’adequa als criteris preventius del Pla d’Organització del CMMB.

BRUC OBERT ha modificat alguns dels horaris inicialment previstos de l’oferta dels Cursos Oberts 2020/21, per adequar-se al Pla d’Organització del CMMB (podeu consultar el document complert en aquest enllaç). Aquest pla regula, entre altres aspectes, els fluxos de persones a l’edifici, l’ocupació màxima de cada aula del centre i les mesures d’higiene.

Els canvis més significatius són:

–              Important reducció de l’oferta de cursos del divendres tarda. És una franja horària en la que durant aquest curs hi haurà una major activitat del grau professional, que ha desdoblat alguns dels seus grups/classe pels mateixos motius de prevenció.

–              Trasllat de les activitats de la coral Canta Conservatori de dimarts i divendres vespre a dos grups el dilluns al matí.

–              Inauguració de l’oferta de dissabtes al matí.

La formalització de la matrícula comportarà l’acceptació expressa de que les classes es puguin realitzar de forma presencial, mixta o telemàtica quan així s’acordi per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, com a titular del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, per a evitar contagis per la Covid-19, d’acord amb el pla d’organització del centre del curs 2020-2021.

Aquí podeu consultar l’oferta actualitzada dels Cursos Oberts 2020-21.