You are here

Setmana de reunions telemàtiques

Comença el curs 2020-21!
La setmana del 14 de setembre es duran a terme diverses reunions per tal de posar en marxa l’organització del curs 20-21.
Degut a la situació actual d’alt risc de contagi, totes les reunions es faran en format telemàtic.
. Dilluns 14: Benvinguda als alumnes de nova incorporació. L’equip directiu els convocarà per tal de fer una presentació del Conservatori i del nou curs.
. Dimarts 15: Reunions de tutoria. Els diferents tutors convocaran els grups de tutoria per tal de fer una primera trobada, que inclourà la presentació de les activitats d’acció tutorial.
. De dimecres 16 a divendres 18: Concreció dels horaris individuals d’instrument. El professorat convocarà l’alumnat de cada aula a fi de concretar la distribució horària individual de les classes d’instrument.