You are here

Els CURSOS OBERTS presencials

Els Cursos Oberts 2020/21, que van començar el passat 2 de novembre telemàticament, tornaran a ser presencials a partir del 3 de maig, també pels grups de més de 6 alumnes.

D’acord amb l’autorització de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, es permetrà que els següents Cursos Oberts puguin fer classes presencials al Conservatori a partir del dilluns 3 de maig:

-Actea cor femení

-Anem a l´òpera

-Anem de concert

-Canta Conservatori

-Com escoltar la música

-Lectura musical i dictats 1

-Vols aprendre música? (1)

-Vols aprendre música? (2)

-Vols aprendre música? (3)

-Vols aprendre música? (Iniciació) -Grup Dimecres 11:00  a  12:00h-

Els cursos tindran lloc respectant les mesures de prevenció i seguretat especificades al Pla d’Organització del Conservatori encara vigent.