NOTA

A causa de la situació de pandèmia per la Covid19, i en aplicació de les mesures sanitàries de prevenció,  la disponibilitat dels espais del Conservatori Municipal de Música de Barcelona següents: Auditori Eduard Toldrà, Sala Vermella i La Peixera, queda restringida a activitats internes, fins a nou avís.

Ens trobem aquí amb la sala més emblemàtica que ocupa el cor de l’edifici. Rep aquest nom atesa la seva situació central i la proliferació de finestrals que la fan visible des de la planta baixa i les dues plantes superiors. Resta coronada per una claraboia molt treballada amb vitralls originals de gran bellesa.EL 2015 va ser objecte d’una restauració que va permetre recuperar elements originals. A la part superior apareixen 16 noms de grans compositors. La seva acústica molt ressonant la fant especialment atractiva per a audicions i concerts amb instruments ab discret volum sonor. Abans de disposar de l’auditori era emprada com a sala multifuncional, sia pera exàmens i activitats acadèmiques com per a sala de concerts. Du el nom d’Antoni Nicolau qui fou director del Conservatori des del 1896 fins al 1932.

Característiques generals:

  • Espai versàtil idoni per a concerts, presentacions, caterings i altres events
  • Capacitat per a 200 persones
  • 136 m²

Altres espais en lloguer

Auditori Eduard Toldrà
Sala vermella