Tutoria

Sessions d'obligada assistència que s'imparteixen en tots els cursos del grau professional.
Els horaris s'estableixen en cada curs lectiu.

* Cor 

L'acció tutorial determinarà en quins dels sis cursos l'alumne haurà de matricular-se.
S'ha de cursar en dos anys consecutius.

Optatives

Total a cursar en tot el grau: 7 optatives.
De 1r a 3r curs: s'han de cursar 2 optatives però màxim 1 per curs (amb l'excepció si una d'elles és "Segon i

Pla d'estudis

ASSIGNATURES1r curs hores setmanals2n curs hores setmanals3r curs hores setmanals4t curs hores setmanals5è curs hores setmanals6è curs hores setmanals
COMUNESInstrument111111
Llenguatge musical2222
Harmonia clàssica22
ESPECIALITATConjunt22222
* Cor1 - 1
OPTATIVESOptatives1 - 11 - 1
Percepció auditiva11
Història de la música1