El domini del llenguatge musical implica la possessió d'un codi que ens permet conèixer els conceptes necessaris per a analitzar la música, apreciar-la i, sobretot, compartir-la mitjançant la lectura, escriptura, interpretació, improvisació o composició.

Aquest curs introdueix els aspectes essencials d'aquest llenguatge.

ADREÇAT A

Obert a tothom que vulguin iniciar-se en el coneixement i la pràctica del llenguatge musical.

PREU: 168 euros

HORARIS I DATES

Grup Dimecres de 10 a 11h i Grup Divendres de 18 a 19h

Duració: 30 hores

MÍNIM D'ALUMNES

11 (el centre es reserva el dret d'anul·lar el curs cas que no s'arribi al mínim).

REQUERIMENTS

Sense coneixements musicals previs.

PROFESSORAT

Fausto Murillo

Vull saber més sobre les preinscripcions a aquest o qualsevol altre Curs Obert