Dia de la diversitat

Respect unlimited: Barcelona pels drets humans

Promogut per: 
 • Direcció de Drets Civils de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació: 

El Dia de la Diversitat és un projecte ideat originalment per la Fundamental Rights Agency (FRA), Agència Europea de Drets Fonamentals, i desenvolupat a Barcelona des de l’any 2009 amb l’impuls de la Direcció de Drets Civils. El projecte consisteix en un esdeveniment de foment, sensibilització i educació en drets humans, adreçat a joves estudiants de 12 a 18 anys.

A través de jocs, dinàmiques, tallers i diferents propostes d’activitats es donen a conèixer aquests drets i es posen a l’abast dels participants les entitats de referència que treballen en aquesta temàtica. A partir de l’edició 2013, el projecte es va ampliar a dues jornades consecutives, de 9 a 13.30 hores, que van tenir lloc a l’Espai Jove la Fontana, de Barcelona. La metodologia incorpora també sessions prèvies i posteriors a les mateixes escoles que participen en les jornades. El projecte s’ha consolidat com a esdeveniment de referència en la prevenció de conductes discriminatòries en l'àmbit escolar, així com per a les entitats de drets humans i el propi Ajuntament.

Aquesta pràctica està vinculada amb: drets civils, infància, adolescència, ciutat

Context: 

L’origen del projecte es situa en el marc de la trajectòria de col·laboració entre la Direcció de Drets Civils (Ajuntament de Barcelona) i la Fundamental Rights Agency (FRA). L'any 2008, l’Ajuntament de Barcelona va participar al Diversity Day a la ciutat de Viena, edició organitzada per la FRA i l'Ajuntament de Viena. A partir d'aquesta experiència, la Direcció de Drets Civils va valorar de primera mà que es tractava d'un projecte de gran impacte en la prevenció de situacions de discriminació i es van iniciar els contactes amb la FRA per poder implementar aquesta experiència a Barcelona. L’any 2009, i amb el suport de la FRA, es va començar a celebrar el Dia de la Diversitat també a la ciutat de Barcelona. A partir de l’any 2013, amb la cinquena edició del projecte, la metodologia s’amplia a dues jornades consecutives, de 9 a 13.30 hores, amb sessions prèvies i posteriors a les mateixes escoles que participen en l'esdeveniment.

Objectius i abast: 

L’objectiu general del projecte és educar a la població escolar d’entre 12 i 18 anys de la ciutat de Barcelona en el foment, la sensibilització i educació dels drets humans, a través d'activitats que inclouen dinàmiques de jocs i tallers amb les xarxes socials i la pàgina web. Per la seva banda, els objectius específics són:

 • Prevenir les conductes discriminatòries entre els i les joves estudiants d'entre 12 i 18 anys.
 • Apropar les entitats referents de Barcelona que treballen en els drets humans als centres escolars i a la població de Barcelona.
 • Oferir a les escoles i al col·lectiu de mestres materials i recursos per poder treballar l’educació en drets humans.

Pel que fa al col·lectiu destinatari, el Dia de la Diversitat està dirigit a estudiants de 12 a 18 anys dels centres educatius de Barcelona. L’abast territorial del projecte comprèn el nivell de ciutat.

Procés d’implementació: 

Etapes

El Dia de la Diversitat es desenvolupa anualment des de l’any 2009. A continuació es presenta el calendari i el procés d’implementació del projecte que es desenvolupa al llarg de cada edició:

Fase inicial

 • Valoració de l’edició finalitzada a través de reunions, via telefònica i correu electrònic de l'organització. Valoració tant a nivell de centres educatius (professorat i alumnes) com a nivells d'entitats participants, on es recullen totes les millores proposades.
 • Recollida de sol·licituds de participació de les entitats interessades en formar part del programa de la següent edició, amb la proposta de l'activitat

Fase de desplegament

 • Elaboració del programa d’activitats
 • Trameses informatives als centres.
 • Participació en la presentació del Programa d’Activitats Educatives Escolars (PAE) de l’IMEB.
 • Producció logística de la jornada i concreció dels recursos humans.
 • Realització de l’activitat.

Fase de tancament

 • Enviament de qüestionaris d'avaluació a tots els centres educatius i entitats participants per tal de recollir les apreciacions i propostes de millora.
 • Realització d'una memòria final i d'una reunió de tancament amb les entitats on s'estableix un diàleg i un resum del procés amb propostes de millora de cara a la següent edició.

Actors implicats

El projecte està impulsat per la Direcció de Drets Civils de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. A continuació es sintetitza de forma esquemàtica l’univers d’actors implicats en el projecte.

 • Direcció de Drets Civils - Impuls
 • Centres educatius - Participació
 • Entitats de l’àmbit de drets humans - Desenvolupament d’activitats

Recursos

El projecte compta amb un pressupost que, per a l’edició del Dia de la Diversitat 2014, va executar un import de 46.048,24 euros. Aquest pressupost inclou el contracte de l'empresa gestora, el manteniment de la web i xarxes socials, així com tots els recursos humans i els materials emprats. També inclou el muntatge i desmuntatge, la coordinació i la regidoria de totes les activitats.

La pàgina web del projecte (http://diadeladiversitat.cat) i les xarxes socials es mantenen actives durant tot l'any, per tal que el Dia de la Diversitat sigui un programa permanent, actiu i interactiu amb les escoles participants i no participants, així com amb les entitats. Atès el gran nombre de participants durant els dos dies d'activitats a l'Espai Jove la Fontana, es posa a disposició una ambulància per garantir la intervenció immediata i el trasllat en cas d'emergència mèdica.

Resultats: 

El Dia de la Diversitat ha tingut una evolució sistemàtica al llarg dels cinc anys d'edicions a Barcelona, amb un impacte significatiu en el col·lectiu destinatari i en el funcionament de l’organització responsable. L'evolució en el decurs del temps ha significat passar d'un Dia de la Diversitat centrat en un esdeveniment puntual (amb participació superior a mil alumnes) a un projecte que es contempla al llarg de tot l'any, amb sessions prèvies i posteriors a la celebració de les dues jornades que actualment es desenvolupen.

L'edició 2013 va ser ampliada d'una jornada a dues, optimitzant els recursos invertits i arribant a més alumnes i amb més qualitat de participació i interacció. En l’edició de 2014, el Dia de la Diversitat va comptar amb la participació de 18 entitats, 19 centres educatius (escoles de primària i instituts) i 1.445 alumnes. El programa va comptar amb 15 activitats de curta durada a l'espai firal i 10 activitats de llarga durada (tallers) a les plantes de l'edifici Espai Jove la Fontana. El projecte s’ha consolidat com a esdeveniment de referència i prestigi en l'àmbit escolar, les entitats de drets humans i en el propi Ajuntament.

Aprenentatge: 

Entre les fortaleses del projecte, destaca l’evolució i millora sistemàtica basada en la participació i experiència dels centres escolars, les entitats, les empreses adjudicatàries i el propi Ajuntament de Barcelona. La ubicació de les jornades a l’Espai Jove de la Fontana és també una fortalesa del projecte, que apropa als i les joves a un recurs juvenil. L'espai es difon entre la població jove de la ciutat sense distorsionar la seva activitat diària.

Per la seva banda, una de les dificultats més importants del projecte és atendre les demandes de les entitats participants i les despeses relacionades amb la producció de les activitats en l’espai firal i els tallers. També resulta un repte la mobilització del professorat en activitats extraescolars davant la saturació de continguts i de la situació escolar actual. Per últim, la dificultat per trobar espais adients per realitzar les jornades en altres districtes comporta la repetició de la seva ubicació.

Finalment, pel que fa a la transferibilitat, la metodologia del Dia de la Diversitat permet incorporar els drets humans en la formació escolar dels i les joves. Per la seva banda, el projecte promou el coneixement entre les diferents entitats que treballen els drets fonamentals, tot fomentant la relació i l’intercanvi entre elles, a més d’apropar les entitats de referència a la població escolar de Barcelona.

Annex. Actualització: 

A setembre del 2017

Evolució

Des del moment de la descripció de la pràctica, s’han anant incorporant millores al projecte fruit de les avaluacions tant de les entitats com dels propis centres educatius.

El curs 2016-2017 es van incorporar sessions formatives pel professorat participant amb l’acreditació de reconeixement de formació per part del Consorci d’Educació.

El proper curs 2017-2018 s’ampliarà l’oferta de dies d’execució de l’esdeveniment, passant dels 2 actuals a 4, el que implica que les entitats disposaran de més temps per poder aprofundir en els tallers, passant d’una durada de 45 minuts a 1h i 30 minuts. També es canvia d’ubicació ja que l’Espai Fontana ja no presentava les prestacions suficients pel desenvolupament de l’esdeveniment.

Professional/tècnic referent: 
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat