Espai d'Inclusió de Les Corts

Fent del barri un referent en inclusió social

Promogut per: 
 • IMPD - Servei de Promoció i Suport
 • Direcció de Serveis a les Persones i Territori - Districte de les Corts
Presentació: 

L’Espai d'Inclusió de Les Corts és una xarxa diversa d'acció i reflexió on diferents agents (empresarials, universitats, del tercer sector, incloses les persones amb discapacitat, i l'administració en clau de territori) treballen conjuntament en el disseny i desenvolupament de projectes que impactin en el territori i, en particular, en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat/diversitat funcional i de tota la ciutadania. Mitjançant aquest espai, i les accions que es desenvolupen, es vol incidir en el concepte de Barri Inclusiu i Territori Socialment Responsable.

L'Espai d'Inclusió de Les Corts treballa amb l'objectiu d'eliminar barreres i obstacles socials. Es promou l'acció, la reflexió i la interacció entre el conjunt dels agents implicats per tal de definir estratègies i projectes que promoguin un territori més amable, proper i inclusiu. Les accions i iniciatives de l’Espai d'Inclusió aglutinen els principis de compromís, igualtat, col·laboració, cooperació, confiança, respecte, transparència i participació. Els valors que impregnen el projecte són la proximitat, el treball en xarxa, la innovació, l’empatia i la complicitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: Districte (Les Corts), atenció social, associacionisme, drets civils, gestió pressupostària i administració, habitatge, noves tecnologies, participació, planificació, salut mental i treball en xarxa.

Context: 

L’Espai d’Inclusió del Districte de les Corts es constitueix el 5 de novembre del 2013. Sorgeix de la Mesura de Govern "Les Corts un compromís vers la inclusió" i el seu eix “Creació de noves aliances per a la inclusió”. El context de la Mesura de Govern s'emmarca en l'acció de l'Ajuntament de Barcelona per garantir els drets socials de les persones amb discapacitat/diversitat funcional a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

El Districte de les Corts i l'IMPD acorden emfatitzar el compromís amb el sector de persones amb discapacitat/diversitat funcional per raons de necessitat i densitat. Pel que fa a la necessitat, es busca garantir la igualtat de drets, l'autonomia personal, l'accessibilitat universal, la participació i uns espais, equipaments, activitats i serveis dissenyats per a tota la ciutadania. En relació a la densitat, es detecta que a Les Corts existeixen 23 entitats que treballen en l'atenció de persones amb discapacitat. A més, al districte hi ha 6.028 persones amb la discapacitat reconeguda, el que significa un 7,33% de prevalença respecte a les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.

Finalment, el Districte de les Corts és conscient que presenta un context molt favorable per impulsar projectes d'innovació social i col·laboratius, ja que compta amb les següents potencialitats: tres universitats (UB, UPC i ESADE), centres de referència de recerca científica (Parc Científic, Fundació CIM), agents culturals, agents esportius, empreses i un sector hoteler i comercial amb molta trajectòria. En definitiva, un conjunt d'agents que des del coneixement, la responsabilitat social empresarial (RSE) i l’emprenedoria poden establir aliances amb l'administració i amb les entitats del sector de les persones amb discapacitat.

Objectius i abast: 

Els objectius generals de l'Espai d'Inclusió de Les Corts són:

 • Fomentar la interrelació entre els diferents agents del districte: entitats, associacions, empreses, institucions i veïnat.
 • Facilitar trobades i l’intercanvi entre agents per tal de dissenyar projectes col·laboratius generadors de valors i coneixement.
 • Esdevenir un espai que serveixi com a plataforma de sensibilització vers les persones amb discapacitat.
 • Donar visibilitat al potencial dels membres que formen part de l’Espai d’Inclusió.
 • Impulsar iniciatives que afavoreixin la participació activa de les persones amb discapacitat en les dinàmiques del barri, del districte i de la resta de la ciutat des de la igualtat i la dignitat.

Amb l'objectiu de fer del Districte de les Corts un Territori Socialment Responsable, els objectius específics del projecte són:

 • Promoure el contacte i l'intercanvi de coneixement i experiències dels agents que en formen part.
 • Convocar una trobada anual per valorar la tasca realitzada.
 • Donar visibilitat als seus membres i als resultats assolits.
 • Esdevenir un referent en el desenvolupament de polítiques i accions que afavoreixin la inclusió social.

Els principals destinataris del projecte són els agents que en formen part, tot i que el sector de la població diana és el sector de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.

Tot i així, la voluntat i l'objectiu del projecte és implicar altres col·lectius amb risc d'exclusió social i/o vulnerables.

En aquest sentit s’han fet accions específiques adreçades a:

 • Persones amb discapacitat/diversitat funcional (infància, joves i persones adultes).
 • Empreses, sector turisme i comerç, agents culturals. Projecte maridatges inclusius.
 • Participació de les persones grans vinculades al projecte Radars de Les Corts.
Procés d’implementació: 

Etapes

Durant els cinc anys que porta en funcionament el projecte ha travessat diferents etapes, detallades a continuació.

Disseny i pla d'acció

Disseny de l'Espai d'Inclusió amb metodologia participativa amb les entitats de Les Corts (2012).

Pla d'acció inicial i constitució Presentació del projecte als agents del districte: empreses, universitats, entitats del tercer sector.

Implementació

Promoure el coneixement mutu, identificar les necessitats del sector de les persones amb discapacitat i les oportunitats que ofereixen els diferents agents (2013-2015). A través d’accions com:

 • Jornada de treball conjunt.
 • Jornades "Sumem Espai d'Inclusió 20+20+20".
 • Convocatòria anual de l'Espai d’Inclusió (2014 i 2015).

Consolidació

Accions amb impacte mediàtic:

 • Campanya de Nadal inclusiu de Les Corts, implicant als tres centres comercials del Districte, 800 comerços de proximitat i 10 entitats de persones amb discapacitat.
 • Projecte de Maridatges inclusius- trobades per sectors (comerç, turisme, esports i cultura) (2017).
 • Trobades de l’Espai d’Inclusió (2017 i 2018)

Actualitat: iniciativa “Pis de trànsit a la vida independent per persones amb discapacitat intel·lectual” (2018).

Actors implicats

En aquesta pràctica estan implicats un nombrós conjunt d'actors i agents socials. En el següent gràfics es representa bona part d’aquests agents, encara que no tots per una qüestió d’espai.

 • Districte de les Corts - Impuls, coordinació i implementació
 • IMPD - Impuls, coordinació i implementació
 • Entitats persones amb discapacitat - Impuls i implementació
 • Agents econòmics i del coneixement - Implementació
 • Entitats tercer sector - Implementació

Recursos

Per desenvolupar aquest projecte el Districte de les Corts incorpora un tècnic que assumeix la responsabilitat de l'Espai d'Inclusió, dota el projecte pressupostàriament per impulsar accions i desenvolupa taules de treball internes on l'accessibilitat universal i la inclusió es treballa de manera transversal. Pel que fa al pressupost del projecte, el Districte de les Corts ha fet una reserva pressupostària de 75.000€ per any (exercicis 2014-2017). El pressupost de 2018 és de 97.592€, amb una ampliació addicional de 20.000€ per iniciar el projecte de Pis de Trànsit a la Vida independent.

A més, cal destacar l'augment del suport als projectes de promoció social de persones amb discapacitat mitjançant la convocatòria de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Per part de l'IMDP, el projecte compta amb la implicació i dedicació de la tècnica del Servei de Promoció i Suport, formant tàndem amb el responsable d'inclusió social. Per la seva banda, el projecte ha comptat amb la implicació i dedicació de l'EAL (Equip d'Assessorament Laboral de l'IMPD), realitzant la selecció de candidats i candidates per diferents projectes d'inserció laboral al mercat ordinari.

L'IMPD també ha donat suport econòmic al projecte mitjançant el projecte d'inclusió social amb joves amb discapacitat (programa formatiu per monitors adaptats en activitats de lleure) i el projecte Pis de Trànsit de Vida Independent, posant a disposició del projecte la cessió d'ús de dos habitatges i suport econòmic en concepte de suports (adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual).

Finalment, cal esmentar que les línies estratègiques de l'IMPD i del Districte, la implicació dels diferents equips de Govern i tècnics i la dotació de recursos han permès créixer i consolidar el projecte.

 

Resultats: 

Després de cinc anys d'Espai d'Inclusió cal destacar els resultats en diferents dimensions. D’una banda, pel que fa als agents implicats es detecta:

 • Sensibilització de les diferents organitzacions envers la inclusió i l’accessibilitat
 • Sentiment de pertinença. Un espai on tothom hi guanya (win-win), on tothom vol ser-hi.
 • Coneixement entre els agents i desenvolupament de relacions fluïdes.
 • Canvi en les dinàmiques de treball. Si en un primer moment, el districte havia de promoure la participació dels agents en diferents projectes, actualment són els mateixos agents els que presenten propostes.

Per la seva banda, en relació al col·lectiu destinatari, els resultats a destacar són:

 • Visibilització en els diferents espais de participació del Districte.
 • L'Espai d'inclusió és el seu projecte.
 • Augment de la visibilitat de les entitats, dels seus projectes.
 • Disseny de projectes que han esdevingut oportunitats per impulsar el foment de la vida independent, de l'educació inclusiva i d'inserció laboral i social.

Finalment, en termes d’impacte en la gestió interna, cal destacar que el Districte impulsa el grup de treball intern de millora de l'accessibilitat, on l'accessibilitat universal i la inclusió de les persones amb discapacitat s’aborda de manera transversal. En aquesta taula s'analitzen projectes d'urbanisme, edificació, plecs de condicions, contractació responsable, etc.

Aprenentatge: 

Entre les fortaleses de la pràctica, cal destacar que l'Espai d'Inclusió és un projecte de treball en xarxa i de cohesió social. També ha esdevingut un motor de transformació social des de la proximitat, des del coneixement i l'empatia vers la diferencia. S'ha assolit l'objectiu de desenvolupar projectes innovadors, obrint noves oportunitats de futur en l'àmbit de la inserció laboral i de la inclusió social. Alhora, s'han generat oportunitats, empoderament, innovació social i també s'ha donat resposta a algunes necessitats en clau de Responsabilitat Social Empresarial. En definitiva un projecte on l'estratègia és el win-win.

Actualment, la principal dificultat del projecte és la dimensió. El volum de projectes engegats i les oportunitats que es generen fan que el projecte necessiti de més recursos humans. El projecte requeriria, d’una banda, incorporar nous agents (empreses, agents esportius i culturals) per ampliar el ventall d'oportunitats. D’altra banda, després de 5 anys de projecte, també es fa necessari incorporar nous col·lectius beneficiaris (amb risc d'exclusió social/vulnerables).

Finalment, pel que fa a la transferibilitat, caldria assenyalar la metodologia que suposa la implantació i desenvolupament del projecte. Es tracta d'un canvi no menor en la forma d'aproximar-se i relacionar-se entre els diferents agents del territori (empreses, universitats, organitzacions, etc.), l'administració pública i les entitats dedicades a la inclusió amb diferents tipus de discapacitats i/o diversitat funcional.

Professional/tècnic referent: 
Documentació disponible: 
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat