Documents temàtics

Una guia que dona indicacions i consells senzills i útils als comerciants de la ciutat per fer més accessibles els seus establiments i oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de tothom.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per aportar les xifres de població amb discapacitat per tipus de discapacitat, edat, gènere, grau de discapacitat, barem de mobilitat i de tercera persona, barri i districte de residència.

Any del document:
2017

Servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb infants amb discapacitat, que ofereix l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Àrea de Drets Socials, el Districte de Gràcia i el Districte de Nou Barris.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per aportar les xifres de població amb discapacitat per tipus de discapacitat, edat, gènere, grau de discapacitat, barem de mobilitat i de tercera persona, barri i districte de residència.

Any del document:
2017

Guia d’entitats i serveis per a persones amb discapacitat del districte de Nou Barris

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic en el marc del Pla d’Accessibilitat Universal de la ciutat de Barcelona 2016-2026, l’IMPD encarrega aquest estudi per valorar a nivell intern la qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat per part de l’organisme.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic en el marc del Pla d’Accessibilitat Universal de la ciutat de Barcelona 2016-2026, l’IMPD encarrega aquest estudi per valorar a nivell intern la qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat per part de l’organisme.

Any del document:
2017

Servei de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), complementari al servei de transport públic regular, que facilita el desplaçament en autobús adaptat o taxi a aquelles persones amb dificultats de mobilitat especials. La normativa d’ús del servei va ser aprovada pel Consell Rector de l’IMPD el 7 d’octubre de 2009.

Any del document:
2017

Servicio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), complementario al servicio de transporte público regular, que facilita el desplazamiento en autobús adaptado o taxi a aquellas personas con especiales
dificultades de movilidad. La normativa de uso del servicio fue aprobada por el Consejo Rector del IMPD el 7 de octubre de 2009.

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat