Documents temàtics

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic sobre els salaris de les persones amb discapacitat considerats a la Mostra Contínua de Vides Laborals, 2017.

Any del document:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic sobre la dificultat per determinar la necessitat d’incentius per augmentar la flota de taxis adaptats als nivells desitjats i per determinar l’import de les contraprestacions necessàries per incentivar la transformació dels vehicles. 

Any del document:
2016

Aquesta publicació s’emmarca dins la col·lecció de manuals que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat està produint per tal d’assegurar que tots els actes, productes i serveis de l’Ajuntament de Barcelona siguin accessibles per a totes les persones.

Any del document:
2016

Document amb la normativa d'ús del servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda on s'indiquen les normes a seguir i el formulari d'acceptació i coneixement d'aquestes normes que s'ha de signar per poder fer ús del servei.

Any del document:
2016

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2015.

Any del document:
2016

Aquest manua vol contribuir a eliminar les barreres de la comunicació que impedeixen l’accés als continguts culturals a una part de la població.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre els salaris de les persones amb discapacitat considerats a la Mostra Contínua de Vides Laborals, 2016.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre els salaris de les persones amb discapacitat considerats a la Mostra Contínua de Vides Laborals, 2016.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre la incidència de pràctiques irregulars en els preus de viatges en taxis adaptats.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre la dificultat per determinar la necessitat d’incentius per augmentar la flota de taxis adaptats als nivells desitjats i per determinar l’import de les contraprestacions necessàries per incentivar la transformació dels vehicles. 

Any del document:
2016

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació de la d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2015

Guia d’entitats per a persones amb discapacitat del districte de Sants-Montjuïc

Any del document:
2015

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat