Documents temàtics

Informe de caràcter quantitatiu en què s’analitza quin és el context residencial de la infància a Barcelona i també el cost de l’habitatge i les dinàmiques d’expulsió a la ciutat. Aquest informe forma part del laboratori de recerca Inseguretat residencial i infància a Barcelona i complementa l’informe qualitatiu “Impactes de la crisi de l’habitatge en les vides dels infants i adolescents”.

Any del document:
2023

Informe etnogràfic que analitza els impactes qualitatius de la crisi de l’habitatge en les vides de les nenes, nens i adolescents de la ciutat, uns impactes profunds i que es donen en totes les esferes de la vida. Realitzat per l’antropòloga i investigadora col·laboradora de l’Institut Infància i Adolescència, Miryam Navarro, l’estudi s’ha fet durant més de 3 anys seguint a una vintena de famílies amb infants que viuen i pateixen els efectes de la inseguretat residencial al districte de Ciutat Vella de Barcelona. L’informe acaba amb unes recomanacions per millorar l’atenció a la infància en situació d’inseguretat residencial.

Any del document:
2023

Aquest document és un resum executiu elaborat a partir de la jornada Infància i habitatge a Barcelona (coorganitzada per l’Institut Metròpoli i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona el 13 de juny de 2023) i dels dos informes del laboratori de recerca Inseguretat residencial i infància, dut a terme per l’Institut Infància i Adolescència entre el 2019 i el 2022. A partir d’aquest document breu d’una vintena de pàgines és possible fer-se una idea de les principals conclusions de la recerca i de la jornada, amb algunes cites destacades extretes de l’informe etnogràfic, així com un repàs d’algunes de les dades quantitatives sobre la crisi de l’habitatge i la infància a Barcelona.

Any del document:
2023

Traducción al castellano del resumen ejecutivo elaborado a partir de la jornada Infancia y vivienda en Barcelona (coorganizada por el Instituto Metrópoli y el Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona el 13 de junio de 2023) y de los dos informes del laboratorio de investigación Inseguridad residencial e infancia, llevado a cabo por el Instituto Infancia y Adolescencia entre 2019 y 2022. A partir de este breve documento de una veintena de páginas es posible hacerse una idea de las principales conclusiones de la investigación y de la jornada, con algunas citas destacadas extraídas del informe etnográfico, así como un repaso de algunas de los datos cuantitativos sobre la crisis de la vivienda y la infancia en Barcelona.

Any del document:
2023

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència 2021 a Ciutat Vella presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2023

Informe con las conclusiones de los talleres con niños, en torno a la soledad.

Any del document:
2023

L’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021 a Sant Martí presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2023

L’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021 a Nou Barris presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2023

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona presenta i analitza, amb caràcter anual, les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) de l’Observatori 0-17 BCN. L’informe 2022 s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i ha servit com a actualització de la base diagnòstica per al Pla d’infància de Barcelona 2021-2030. Aquesta edició inclou moltes dades noves, ja que, entre d’altres, s’han pogut actualitzar molts indicadors provinents de les dues úniques enquestes que respon la població infantil i adolescent de la ciutat i que es duen a terme cada 4 anys: EBSIB i FRESC.

Any del document:
2023

Infografia sobre mòbils i infància, que recull tant el coneixement disponible com les demandes i propostes dels nens i nenes en relació a aquesta qüestió, sorgides del programa de recerca social i participació infantil “Parlen els nens i nenes”. 

Any del document:
2023

Pòster infogràfic que recull les 11 demandes de l’Agenda dels Infants (2a edició). 

Any del document:
2023

Informe que presenta el procés de recerca del programa Parlen els nens i nenes que fa possible l’actualització i millora de l’Agenda dels infants (2a edició).

Any del document:
2023

L’Agenda dels infants (2a edició) és el document que recull les demandes, propostes i idees dels nens i nenes de la ciutat de Barcelona per millorar el benestar de la infància. És el resultat d’un procés de recerca que s’inicia amb l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 i continua amb els tallers participatius per cointerpretar els resultats de l’enquesta i elaborar propostes de millora. 

Any del document:
2023

La revista Barcelona Sociedad número 29 dedicada a la vivencia de la pandemia y a lo que supuso la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, así como sus impactos en la sociedad, incluye un artículo sobre la pandemia y la infancia y la adolescencia en la ciudad de Barcelona. El artículo, firmado por la directora del Instituto Infancia y Adolescencia, Laia Pineda, y la investigadora del instituto y coordinadora del Observatorio 0-17 BCN, Elisa Stinus, repasa la situación de la infancia y la adolescencia en la ciudad en contexto de pandemia, partiendo de los datos del informe “Datos clave de infancia y adolescencia 2021”, que ya reflejan el impacto de la crisis por la covid-19 en las vidas de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Any del document:
2023

The magazine Barcelona Society number 29 dedicated to the experience of the pandemic as well as its impacts on society, includes an article about the pandemic and childhood and adolescence in the city of Barcelona This article, signed by the director of the Childhood and Adolescence Institute, Laia Pineda, and the institute researcher and coordinator of the 0-17 BCN Observatory, Elisa Stinus, reviews the situation of childhood and adolescence in the city in the context of a pandemic, based on the data from the report “Key data on childhood and adolescence 2021”, which already reflect the impact of the covid-19 crisis on the lives of children and adolescents in the city.

 

Any del document:
2023

La revista Barcelona Societat número 29 dedicada a la vivència de la pandèmia i el que va suposar la declaració de l’estat d’alarma el març de 2020, així com els seus impactes en la societat, inclou un article sobre la pandèmia i la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona. L’article, signat per la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, i la investigadora de l’institut i coordinadora de l’Observatori 0-17 BCN, Elisa Stinus, repassa la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat en context de pandèmia, partint de les dades de l’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021, que ja reflecteixen l’impacte de la crisi per la covid-19 en les vides dels infants i adolescents de la ciutat.

 

Any del document:
2023

Informe de primeres dades de la segona edició de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona, duta a terme la tardor del 2021 en el marc del programa Parlen els nens i nenes.

Any del document:
2022

Infografia que resumeix el capítol sobre l’abandonament escolar prematur de l’informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2020. La infografia inclou algunes de les dades principals del capítol, així com els reptes identificats i les experiències rellevants.

Any del document:
2022

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat